Χρησιμοποιούνται για να προβάλουν μια επιχείρηση ή ένα άτομο με συγκεκριμένη ειδικότητα. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δοθούν όλες οι πληροφορίες για εσάς χωρίς να σας βλέπουν. Οι επαγγελματικές κάρτες θυμίζουν στους άλλους τις υπηρεσίες που παρέχετε. Εκεί αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος πελάτης ώστε να επικοινωνήσει μαζϊ σας.

Στην Creative Designs, μπορούμε, να σχεδιάσουμε και να εκτυπώσουμε επαγγελματικές κάρτες όλων των ειδών :

  • Με πλαστικοποίηση Γυαλιστερή ή Ματ
  • Δίπτυχες (πίκμανση /δίπλωμα)
  • Σε ειδικό χαρτί
  • Πλαστικές Κάρτες PVC κ.α.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑΣ :

  • 1 ή 2 όψεις
  • διάσταση (8,5 εκ. X 5,5 εκ.) ή (5 εκ. X 9 εκ.) ή (5,5 εκ. X 9,5 εκ.)
  • 4χρωμία CMYK
  • χαρτί 350 γρ. Velvet Ματ πλαστικοποίηση